08:20 | GMT: 06:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 596 akcji serii B, C, D, E, F, G i H.
ACA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BIO 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NovoTek Pharmaceuticals Limited.
BSA 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CTF 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
DVL 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia § 1 i 2 uchwały nr 4 NWZ z dnia 03.11.2011 r., upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
EGH 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
GLG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmian w składzie RN i in.
GWR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
HPS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
INM 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GREMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NWG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PFR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
PLE 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SMA 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SME 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WBY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014, kontynuowania działalności przez spółkę, rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany statutu.
WLT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BNP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LLOY.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.