22:52 | GMT: 20:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
DEK 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
GWR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
HRP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, zmiany statutu, umorzenia, bez wynagrodzenia, 100.000 sztuk akcji własnych serii R, przeznaczenia kapitału, uzyskanego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy oraz zmiany w składzie RN.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PTH 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Spółka Akcyjna.
SHD 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą Soho Factory Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
TLH 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
UNT 
NC 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.400.000 akcji serii C, 103.797 akcji serii D, 400.000 akcji serii E, 400.000 akcji serii F, 400.000 akcji serii G, 400.000 akcji serii H, 1.028.000 akcji serii I oraz 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii C, D, E, F, G oraz H.