17:43 | GMT: 15:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AOL 
NC 
 
ZWZA ws. nabycia akcji własnych, przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
API 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych na akcje serii O.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GWR 
NC 
 
NWZA ws. wynagrodzenia oraz zmian w składzie członków RN.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. wniesienia aportem przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art.551 k.c. do spółki zależnej, udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej oraz zmian w składzie RN.
IIA 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z jej podziałem polegającym na przeniesieniu części jej majątku na spółkę BUWOG AG.
IMP 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INB 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wyboru członka RN.
MAB 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MAG 
GPW 
 
ZWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii E, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz zmiany statutu.
SNS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
TNX 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 252.797.634 akcji zwykłych.
TMP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TPM 
GPW 
 
ZWZA ws. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
wykres EMC
EMC.US 
NYSE 
 przed sesją