16:04 | GMT: 14:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
PKN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
08N 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
2IT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
ACA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ACR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
ADV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w roku obrotowym 2016.
AGR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
AWM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2016.
ALM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
AMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
APN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
APE 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
ARX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ASM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
ASE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
ASS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
ATA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2016 roku.
ATO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2016 r.
ASP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
AUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.
BAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
BST 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 690.652 akcje zwykłe na okaziciela serii G.
BTX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 roku.
BHX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BIM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BTG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2016.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
CTC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
CTC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
CMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
CWP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz podziału zysku za rok 2016.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2016.
DKR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
DAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
ESC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 KSH.
ECL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015 oraz podziału zysku za rok 2016.
ELT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
EKP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ELZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016.
EMM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ERN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
ESK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
EAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ERC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok 2016.
EHG 
GPW 
 
ZWZA
ETL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,90 zł na akcję.
EXA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
FAV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
F51 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.
FER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
FTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GNR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
GTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
GLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GRM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
GEM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GTY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GWR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
BHW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,53 zł na akcję.
HEF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
HRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
HOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
HRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
HYP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
IAG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
IBC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
ICD 
NC 
 
ZWZA
IDE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 r.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
IFR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
IMG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 r.
GKI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
IDG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
IDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
IST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
IGN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ITL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2016 rok.
CAR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
IPO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz zmiany roku obrotowego i podatkowego.
ISG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2016 r. oraz pokrycia straty netto GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.
KDM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
KOM 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Marinera Invest sp. z o.o. z 6,50 zł na 7,18 zł na akcję.
LAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
LRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy oraz dalszego istnienia spółki.
LRQ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
LSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za 2016 r.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2016.
LSI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
LUK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MRA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2016.
MGT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MXC 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 660.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MXP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz podziału (splitu) wartości nominalnej akcji.
MNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
MRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,58 zł na akcję.
MLK 
GPW 
 
ZWZA
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
NTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NGG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
NTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
NVV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
ODL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
PTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
PFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BKM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
PCG 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 19:1.
PBX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
PEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
PHI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
PLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PCE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
PBB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2016 rok.
P24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2016.
PRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
PLE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ZAP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 8,58 zł na akcję.
RDL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
RDN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
RBS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ROB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.309.199 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto oraz ostatecznej dywidendy za rok obrotowy 2016.
SNW 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. połączenia SEVENET S.A. ze spółką SEVENTICA Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie oraz zmiany roku obrotowego spółki i zmiany § 31 statutu.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wypracowanej w 2016 roku.
SFS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
SMS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
SON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
STT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ZUK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy.
SGN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
TXF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i utworzenia kapitału rezerwowego.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
UFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 roku na kapitał zapasowy.
 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
UNW 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
URS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
VAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
WLB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.
WOD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
XSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ZST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego funkcjonowania spółki.
PUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.