18:14 | GMT: 16:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
AIT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
1AT 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
CMC 
NC 
 
Dzień ostatniego notowania na NC 800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GWR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PWX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,22 zł na akcję.
PRV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
UNT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.