22:30 | GMT: 20:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BTK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BNP 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportów za I, II i za II kwartał 2019 roku oraz raportu za 2018 rok i raportu za 2017 rok.
ESS 
GPW 
 
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
GWR 
NC 
 
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
PCE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SES 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.
SHD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
SUW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.102 akcji serii D i 6.385 akcji serii F.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.