Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 maja 2020

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PZU PZU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
BERLING BRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CPGROUP CPG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INTERNITY INT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCCROKITA PCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,41 zł na akcję.
POLARISIT PIT NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SELVITA SLV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SELVITA SLV GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WADEX WAX GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.