7LEVELS

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2020 7LEVELS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
20 października 2020 7LEVELS Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D.
6 października 2020 7LEVELS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D.
4 września 2020 7LEVELS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru.
11 sierpnia 2020 7LEVELS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 czerwca 2020 7LEVELS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
12 maja 2020 7LEVELS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
5 maja 2020 7LEVELS Publikacja raportu za 2019 rok.
11 lutego 2020 7LEVELS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
8 listopada 2019 7LEVELS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 7LEVELS Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
24 maja 2019 7LEVELS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018r.
10 maja 2019 7LEVELS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 7LEVELS Dzień pierwszego notowania na NC 185.001 akcji serii A oraz 150.000 akcji serii B.
16 kwietnia 2019 7LEVELS Publikacja raportu za 2018 rok.
8 lutego 2019 7LEVELS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
8 listopada 2018 7LEVELS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
9 sierpnia 2018 7LEVELS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
9 lipca 2018 7LEVELS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.
5 czerwca 2018 7LEVELS Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania na NC 164.999 akcji serii A oraz 25.000 akcji serii C.