niedziela 26 marca 2023
? Strefa Euro Zmiana czasu z zimowego na letni 2023
? Polska Zmiana czasu z zimowego na letni 2023
poniedziałek 27 marca 2023
08:00 Szwecja Bilans handlu zagranicznego luty
10:00 Strefa Euro Podaż pieniądza M3 luty
10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo marzec
10:30 Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
12:00 Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI marzec
16:30 USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu marzec
19:00 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
22:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Philip Jefferson)
wtorek 28 marca 2023
? Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
02:30 Australia Sprzedaż detaliczna luty
08:30 Węgry Wynagrodzenia styczeń
08:45 Francja Indeks zaufania biznesu marzec
09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC marzec

poniedziałek 27 marca 2023

ATLANTAPL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
DOOK NWZA ws. wycofania wszystkich akcji spółki z obrotu na NC oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
GENOMTEC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRAPHENE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
HELIO Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
HUUUGE-S144 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
INTROL NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
SCPFL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 85,57 zł na akcję.
ZREMB NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia prawa poboru oraz zmian w statucie.