22:53 | GMT: 20:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SWISSMED

Data
Spółka
Wydarzenie
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.
SWISSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
SWISSMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
SWISSMED
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r.
SWISSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
SWISSMED
NWZA ws. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
SWISSMED
NWZA ws. połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
SWISSMED
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SWISSMED
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
SWISSMED
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SWISSMED
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
SWISSMED
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie i umorzenie akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SWISSMED
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, dalszego istnienia spółki.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
SWISSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
SWISSMED
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
SWISSMED
NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o.
SWISSMED
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2011r. do 31.03.2012r. oraz dalszego istnienia spółki.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SWISSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SWISSMED
WZA
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SWISSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SWISSMED
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
SWISSMED
NWZA


«Powrót do terminarza spółek