03:12 | GMT: 01:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2017 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
7FT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ABA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ABK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ABC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
ACA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ACG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
ADM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
AAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
wykres APS
APS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ARE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ARX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ASE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętej w 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ASP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
BLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
BHX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
BGD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
BIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru.
BRU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
BDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
CLS 
NC 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom serii B, C, D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
CHP 
NC 
 
NWZA ws. przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1.
CIE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,50 zł na akcję.
CTS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 euro na akcję.
CMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
CPL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
COM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – dalszego istnienia spółki.
CPG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
DDI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
DAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok, dalszego istnienia spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat spółki.
ESC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
ECL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
EKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
ELZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017.
EMM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, podziału zysku.
ERN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ESS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ERC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok 2017.
EHG 
GPW 
 
ZWZA
ETX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
EVE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
EXC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
FMF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
FER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
FIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2017.
GTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
GLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2017.
GME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
GEM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
HBG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
HRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii F.
HRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
HYP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
IBC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
IMG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r. oraz kontynuacji działalności spółki.
ITL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 rok.
CAR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
IVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 r. oraz pokrycia straty netto za 2016 r.
INW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
KPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
LAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
LRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty/ podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
LRQ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
LGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
LBT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
LBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
LSI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LUK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MLB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MRA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MDI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
MGC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.
MFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2017 rok.
MLK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MSZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
NIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
NEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto oraz wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu.
NFP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NGG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
OPT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
OTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycie straty powstałej w roku 2017 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych spółki.
OTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
BKM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PHI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
PIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
PSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
PGM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
PIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
PRF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku wypracowanego w 2017 r.
PRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
PBB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2017 rok.
P24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2017.
PMA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok oraz sprostowania uchwały o podziale zysku za 2016 r.
QMK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
REG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
RCA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017.
SCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2017.
SEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2017 roku.
SON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 BGN na akcję.
STD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
STK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
TIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeksięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017.
TLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TLV 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
TME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
UFC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
VOI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
VOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
WWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
WIS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.836 akcji serii D oraz 17.920 akcji serii F.
WOD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
WTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
WSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wygenerowanej w 2017 roku.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ZMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ZST 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.