19:05 | GMT: 17:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 87.086 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
06N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych oraz przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 30 września 2014 r.
AMC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 176.073 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
FFI 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FEG 
GPW 
 
NWZA
GRN 
GPW 
 
Początek budowy księgi popytu na akcje serii C wśród inwestorów instytucjonalnych.
IFR 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CAR 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
LSR 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 9:1.
MSO 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED po cenie 3,99 zł za akcję.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 126.739 akcji zwykłych na okaziciel serii C.
PLZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW 282.326.831 praw poboru akcji zwykłych spółki.
PGM 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PRF 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółek Pragma Faktoring S.A. i Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna.
QRS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.179 akcji serii A4, 120.000 akcji serii B6 i 330.071 akcji serii B7.
QMK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
RDL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu.
RBS 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup przez członka zarządu obligacji wyemitowanych przez spółkę.
RVU 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
TXN 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
TRK 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.