02:02 | GMT: 00:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
AOL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
CFS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ELT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy.
ENE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MDI 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
MRG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MRS 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MSP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję.
PAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012r.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
SCM 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
SWD 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ECA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
UCG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 euro na akcję.
UNT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
WAX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
SAB.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013.