08:22 | GMT: 06:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ATS 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku.
ASG 
GPW 
 
NWZA
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
DCR 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN i w regulaminie obrad WZA.
D24 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EMT 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów indywidualnych oraz zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia własnych akcji, połączenia ze spółkami: ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
FNE 
NC 
 
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku.
KDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
KBM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2013 roku.
ZAP 
GPW 
 
ZWZA ws. zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu oraz podziału zysku netto za okres od 01.07.2012r. do 30.06.2013r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty oraz zmian w składzie RN.
QNT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
RBC 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
STR 
NC 
 
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
URL 
NC 
 
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz URLOPY.PL sp. z o.o.
WES 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.