23:29 | GMT: 21:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ADV 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,35 zł na akcję.
AUG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 roku.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
CTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 roku.
CLN 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EDI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GOB 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmiany w składzie RN.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
MAG 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmującej ze spółką Mediona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną.
NIN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki i wniesienie jej jako aportu spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
OPF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
OPG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,50 zł na akcję.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami Neutron sp. z o.o., GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. i GRUPA PEP - Uprawy Energetyczne sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie).
PMF 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian statutu.
PTH 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie majątku spółki oraz wyrażenia zgody na emisję obligacji.
PRL 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.
PYL 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
STL 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.468.210 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
TOR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.