04:36 | GMT: 02:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ACG 
GPW 
 
ZWZA ws. zmiany uchwały nr 7/08/09/2008 WZA z dnia 08.09.2008 r., podziału zysku za rok 2014 oraz zmiany statutu.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ATG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 r. i wypłaty dywidendy oraz podziału kapitału z rozliczenia połączenia spółek ATM Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A.
B2B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BPH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
BHX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
CFS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CLO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
CLC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
DKR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz przeznaczenia zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy, wypłaty zaliczki na dywidendę za 2015 rok, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ERB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2014.
ESK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GAL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
HFT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
HOR 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie Przedsiębiorstwa stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych dawnego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej na rzecz spółki zależnej tj. Polskiego Nasiennictwa Ogrodnictwa Szkółkarstwa sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
IST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
IVE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
KPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
KZS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
LPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MTL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany statutu.
MLP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
OPG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
OBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
PMP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.262.250 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki i wskazania sposobu pokrycia straty, przywrócenia akcjom formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej i in.
PPC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PIT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PRD 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
SAP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
SON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
SWD 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
TXF 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D1.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
WTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.