14:45 | GMT: 12:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
PGN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
TPE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ATN 
NC 
 
Początek notowań spółki AHGROUP (AHG) pod nazwą ARTNEWS (ATN), w związku ze zmianą firmy.
B3S 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BRU 
NC 
 
NWZA ws. m.in. wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie, sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR oraz zmiany statutu.
CLS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EMA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FVE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GRI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.387.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IND 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
IZS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
KOP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LVC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LXT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RAF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
RWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, dalszego istnienia spółki.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
WAS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PRU.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.