22:43 | GMT: 20:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez spółkę w 2008 roku oraz przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających spółką.
11B 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BGD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "I" oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
DKR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok oraz wypłaty dywidendy.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
EFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2020, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E oraz nabycia akcji własnych.
EGH 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
ESS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ECK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
HLD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 w wysokości 189.440,54 zł z kapitału zapasowego spółki.
ITG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
JHM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2015.
JWW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
LBW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
LXT 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
MAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku/straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
MLK 
GPW 
 
ZWZA
MLP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 rok.
MLG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ORL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
OVO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
OVO 
GPW 
 
ZWZA
PGD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PND 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ZAP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 10,50 zł na akcję.
PUN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
RNK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RBS 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 306.250 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SKA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,15 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
SWD 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
TOR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego za rok 2015.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
WAS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
WOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2015.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.