22:58 | GMT: 20:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AWM 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BNP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży, utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych przez spółkę oraz zmiany statutu.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DBC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,88 zł na akcję.
DRP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ELB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HEL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.
IFC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IZB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
ORN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PXM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
TRK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
TEN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WOD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
YOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.