19:08 | GMT: 17:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BIT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BRA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O oraz zmiany statutu.
CRB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DLK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EMM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GEM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
INP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
INT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KRC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
MBF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
OVI 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 9.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PCR 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PBX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
PPS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
PBB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2019 rok.
PTW 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
QON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RVU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
TLV 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
T2P 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
TOR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
VAB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
VRB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
WAS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
RBS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.