06:21 | GMT: 04:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
ACG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.828 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ASA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału i emisji akcji serii O.
BDZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
BPN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty.
FOT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
GBK 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
HFT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016, IV kwartał 2016 i I kwartał 2017 roku.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za 2016 rok.
INS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
INF 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2016r.
wykres KME
KME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 15 czerwca 2016r. w sprawie podziału wcześniejszych wypracowanych zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie WZA do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków.
LKD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję.
LXT 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MPH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 oraz przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy.
MGA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2016r.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2016 rok.
NFP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NCT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2016.
PLW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2016 rok.
POM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PLA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ROB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
ROT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
RVU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
RVU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.886 akcji zwykłych na okaziciela serii G2.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2016 oraz zmiany uchwały nr 9/2016 ZWZ z 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SKA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł na akcję.
STP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
VTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.