15:11 | GMT: 13:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.
PEO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,39 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
BDS 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.
BTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
ZWZA
D24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz dalszego istnienia spółki.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
EKG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EGH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012, tj. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
EMC 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 18,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V.
EMM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
FRO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
GLC 
GPW 
 
Początek przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
LAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
LXT 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2012r. do 31.03.2013r.
MEG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
MRG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
PIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. straty spółki.
PUN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
RNC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SGR 
GPW 
 
ZWZA
SCO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
SEA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r. oraz wypłaty dywidendy.
SME 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
SON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
STR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
WXF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku bilansowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym.
YOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2012.
FDX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.