18:04 | GMT: 17:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,40 zł na akcję.
ASS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BSC 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków).
DBC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 6,5 zł na akcję.
GRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
HEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018.
KOM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
TLS 
NC 
 
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.
WBY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.