05:08 | GMT: 03:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
WZA
ASA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
CKL 
GPW 
 
Wykluczenie z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
GNB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
HRS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej i in.
ICP 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
IMP 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji na okaziciela serii H, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz zmian statutu i in.
JRH 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KRI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012, obejmującego okres od 01.04.2012 do 30.09.2012.
ORL 
NC 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania zarządu, zmiany statutu i wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
RSE 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
SOB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.