05:18 | GMT: 03:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
MIL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" oraz "Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A."
AWM 
NC 
 
NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 25 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
BSC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
DLK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
HPS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz wydłużenia okresu trwania Programu Motywacyjnego.
NEU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,33 zł na akcję.
PCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2014 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PLM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych.
PWX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,22 zł na akcję.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku oraz uchylenia uchwały nr 17 NWZA z 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
SUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SWD 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
TOS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
VGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 z tytułu naliczenia rezerwy na poczet odpraw emerytalnych oraz podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
WOD 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
HPQ.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.