17:30 | GMT: 15:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia z Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
EUR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V.
BTX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z połączeniem ze spółką Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
BNP 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki. Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ENI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok i kapitału zapasowego w części utworzonego z zysków z lat ubiegłych oraz podziału zysku powstałego z przekształceń zapisów księgowych przy przejściu na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
GEU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MRS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
NWR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 668.276 akcji zwykłych serii A.
NTT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2014 oraz wyrażenia zgody na skup akcji własnych.
PLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
PLA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SWD 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
WWL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.