23:37 | GMT: 21:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PEO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
7FT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
AGT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
BNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014r.
CCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2014.
DKR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
DRE 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
EMP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GOB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
GCN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
HRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IDA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IFR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
INL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
LXT 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
MCR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MLK 
GPW 
 
ZWZA
MSX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
YAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ODL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
OPM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
PCR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PBX 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w ramach transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy kierowanej.
RDL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SKA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,10 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
TAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
TOR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TOR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
URS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VOT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
WOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2014.
YOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
ZMT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PUE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.