01:47 | GMT: 23:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IZOBLOK

Data
Spółka
Wydarzenie
IZOBLOK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
IZOBLOK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
IZOBLOK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
IZOBLOK
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN, odwołania i powołania członka RN.
IZOBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
IZOBLOK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
IZOBLOK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
IZOBLOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018-2019.
IZOBLOK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
IZOBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
IZOBLOK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
IZOBLOK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
IZOBLOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017-2018.
IZOBLOK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
IZOBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
IZOBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
IZOBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
IZOBLOK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
IZOBLOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016-2017.
IZOBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
IZOBLOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
IZOBLOK
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
IZOBLOK
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
IZOBLOK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IZOBLOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016.
IZOBLOK
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
IZOBLOK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 267.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IZOBLOK
Dzień ostatniego notowania na GPW 267.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IZOBLOK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 267.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IZOBLOK
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
IZOBLOK
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy instytucjonalnej.
IZOBLOK
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy indywidualnej.
IZOBLOK
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy indywidualnej oraz instytucjonalnej.
IZOBLOK
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
IZOBLOK
Rozpoczęcie budowania księgi popytu na akcje serii D.
IZOBLOK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań komitetu audytu.
IZOBLOK
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
IZOBLOK
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
IZOBLOK
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
IZOBLOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014-2015, sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
IZOBLOK
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
IZOBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
IZOBLOK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
IZOBLOK
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
IZOBLOK
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
IZOBLOK
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
IZOBLOK
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
IZOBLOK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013-2014 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IZOBLOK
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
IZOBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
IZOBLOK
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
IZOBLOK
Pierwszy dzień notowań na NC 171.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IZOBLOK
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
IZOBLOK
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
IZOBLOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013.
IZOBLOK
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
IZOBLOK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
IZOBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
IZOBLOK
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
IZOBLOK
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
IZOBLOK
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011-2012.
IZOBLOK
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
IZOBLOK
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
IZOBLOK
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
IZOBLOK
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
IZOBLOK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IZOBLOK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek