01:09 | GMT: 23:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
CTC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz zmiany przeznaczenia akcji spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.
CFS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
GNT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
GLC 
GPW 
 
Zakończenie składania deklaracji nabycia akcji.
GTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2012.
GTY 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ITG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ITM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, dopuszczenia i wprowadzenia akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF, powierzenia RN zadań Komitetu Audytu.
IZB 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MAB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MBR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
ONC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r. oraz wypłaty dywidendy.
PLI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
PRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.
SCO 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
SEN 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz kontraktami terminowymi na akcje w związku planowanym scaleniem tych akcji.
SKL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2012.
SKA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
TRR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
UNI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.