05:44 | GMT: 03:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
ALC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BAC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
BPM 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna po cenie 6,29 zł za akcję.
 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BSC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r., zmian w Regulaminie RN oraz zmiany statutu.
DKR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz wypłaty dywidendy.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EFX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r., emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii H i J z wyłączeniem prawa poboru, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
EMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GRV 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
INF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IZB 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
KKH 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, połączenia OT Logistics S.A. ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SNW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SKA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
TRR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
UNW 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
VOX 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WPL 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
XRX.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.