07:05 | GMT: 05:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABC 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,08 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,35 zł na akcję.
ATC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ARR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
BAH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CHS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
DVL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
FMF 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
HEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
IDT 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ITM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
IZB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KPI 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
KZS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
BKM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PGM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem zarządu, powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu, ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, zmiany statutu.
POM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 170.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
PRL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
RNK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SEN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TLS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TRK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
VGO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.285 akcji serii D oraz 8.212 akcji serii F.