02:07 | GMT: 00:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2018 rok.
ARA 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji spółki oraz wycofania ich z obrotu na NC.
ASS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DCR 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 3 września 2018, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
ISG 
NC 
 
NWZA ws.widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IZB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SAN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.
SHD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.
WBY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BABA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
T.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
QCOM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TSLA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.