17:21 | GMT: 15:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4MB 
NC 
 
Początek budowy księgi popytu na akcje serii F.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
IBS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2018-2020, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IZB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.336 akcji zwykłych.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MZN 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 3.361.362 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.
STF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TPR 
NC 
 
NWZA
VVD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PUE 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN, wynagradzania członków RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.