17:24 | GMT: 15:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
NWZA ws. wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BTM 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017 oraz połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
COG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DDI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EKP 
GPW 
 
Split akcji w stosunku 1:50.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HYP 
GPW 
 
NWZA ws. rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania likwidatorów spółki.
IDT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IZB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017-2018.
KST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, odwołania członka/członków RN oraz powołania członka/członków RN.
PIS 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN, rozwiązania spółki oraz powołania likwidatorów.
TDX 
NC 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, zaopiniowania sprzedaży akcji inwestorowi - Panu Dariuszowi Gilowi oraz powołania pełnomocnika, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki ze spółką BYTOM S.A., zmian w statucie oraz zwiększenia liczby członków RN obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego członka RN.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
REP.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
S.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.