00:57 | GMT: 22:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CHS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Początek notowań spółki PSG (PSG) pod nazwą FMG (FMG), w związku ze zmianą firmy.
GTR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
HMP 
NC 
 
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
IZB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 267.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MPH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
NTS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PEN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
RWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
TOW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WLT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
NWSA.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.