11:16 | GMT: 10:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Split akcji w stosunku 1:25.
CTG 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca), wyrażenia zgody na zawarcie umów między spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje spółki oraz zastawu rejestrowego na prawach autorskich spółki.
GET 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
NMX 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zbycie aktywów o istotnej wartości.
SPK 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 31.357.193 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
YWL 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa: „Wydział Tłoczni” oraz „Wydział Prefabrykacji”.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją