07:22 | GMT: 05:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AMC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały 23/2011 ZWZA z 30 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na transgraniczne połączenie się spółek Amica Wronki SA z siedzibą we Wronkach i Sidegrove Holdings Limited z siedzibą w Nikozji.
BIO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 217 096 336 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
GEO 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
GRI 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmian w statucie.
IZB 
GPW 
 
Debiut spółki na NC.
LAN 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:10.
PIT 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
RMS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
SUW 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
WRL 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członka RN.