19:29 | GMT: 17:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres DSS
DSS 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.
GCI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
HRS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
IZB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014-2015, sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
CNG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
NTT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.