16:29 | GMT: 14:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALI 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu na akcje serii F.
 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EMP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
ETR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FUT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MRH 
NC 
 
Przydział akcji serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
HFT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ISC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IPO 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, wyboru nowych członków oraz zmiany statutu.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
KKH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
LBD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
MEG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz uzupełnienia składu RN.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
NVT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,03 zł na akcję.
PCV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RBW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
RUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SKA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
SP1 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
STK 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
UTD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
WIS 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PUE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.