09:50 | GMT: 07:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
CBD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
DTR 
GPW 
 
NWZA ws. zmian osobowych w RN oraz zmiany statutu.
EUC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
HTM 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
KKH 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
RES 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
TMP 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
TOW 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi oraz przyznania członkom RN wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
TOA 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z członkiem RN.
UCG 
GPW 
 
WZA