02:22 | GMT: 00:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
APN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
BDL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
EMC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
FFO 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN.
F51 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
HRP 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz powołania Wiceprzewodniczącego RN.
HUB 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
LBT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
NWN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
NWR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PTN 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru.
RNK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SHG 
GPW 
 
Split akcji w stosunku 1:10.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PUE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EON.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.