10:36 | GMT: 08:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PEO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2012 roku oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
ASB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 USD na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
AAL 
GPW 
 
Początek budowy księgi popytu.
BAL 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian w składzie RN i zmian w statucie.
BIM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
CBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku.
CPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
DOM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,68 zł na akcję.
EEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EMP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,93 zł na akcję.
ETX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
GNB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich na kapitał rezerwowy.
GEM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
HFT 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ISC 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
MAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MDA 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
MNC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres MEW
MSA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MGM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
PRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012r.
QRS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
SNW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto powstałej w 2012 roku oraz obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji.
SP1 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
STF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012, połączenia Stalprofil SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).
TRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2012.
WWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 14 zł na akcję.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych.