13:34 | GMT: 11:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Początek notowań spółki TPSA (TPS) pod nazwą ORANGEPL (OPL) w związku ze zmianą firmy.
AGP 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BRK 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Pana Michała Sołowowa po cenie 1,30 zł za akcję.
BIO 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FUT 
NC 
 
NWZA ws. m.in. połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, uchylenia uchwał nr 9 i 10 NWZ z 29.08.2013r oraz zmiany statutu.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany statutu.
IZB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 171.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
NIN 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
NMX 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OTS 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PEL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.400 akcji zwykłych na okaziciela serii P1.
PHO 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z planowanym przeniesieniem praw własności do wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy na akcjonariusza większościowego.
RUN 
NC 
 
NWZA ws. m.in. połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, uchylenia uchwał nr 9 i 10 NWZ z 29.08.2013r oraz zmiany statutu.