04:56 | GMT: 02:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
ATC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmian w statucie.
ASM 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 3.263.357 akcji serii C. Wykluczenie z obrotu na NC.
BCM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
EFK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję zwykłą i 0,96 zł na akcję uprzywilejowaną.
EKS 
NC 
 
NWZA ws. rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych począwszy od roku 2016 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w statucie.
HDR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
ITB 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MRC 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowy księgi popytu na akcje serii G.
MCE 
NC 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce z działalności za rok 2015 oraz zmian w składzie RN.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
STP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.