11:02 | GMT: 09:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.550.249 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
OPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
PEO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,70 zł na akcję.
ARH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DGL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015.
DOM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,25 zł na akcję.
DRP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ELM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2015 oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
GEU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
GJA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
BHW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r. oraz określenia maksymalnego stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
IZB 
GPW 
 
Rozpoczęcie budowania księgi popytu na akcje serii D.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
MRA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MGT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
MBF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych.
MEG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
MMD 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PRF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
RFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany oznaczenia akcji serii C1 związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany statutu.
TLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.