20:01 | GMT: 18:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
APLISENS

Data
Spółka
Wydarzenie
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
APLISENS
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
APLISENS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
APLISENS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
APLISENS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 i terminów dywidendy.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
APLISENS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
APLISENS
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2020 – 2022, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
APLISENS
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
APLISENS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
APLISENS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
APLISENS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APLISENS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
APLISENS
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
APLISENS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
APLISENS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
APLISENS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 i terminów dywidendy, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APLISENS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
APLISENS
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
APLISENS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
APLISENS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
APLISENS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 i terminów dywidendy.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
APLISENS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
APLISENS
NWZA ws. sposobu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016, przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019, zmiany statutu,zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
APLISENS
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
APLISENS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
APLISENS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
APLISENS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 i terminów dywidendy oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
APLISENS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
APLISENS
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na dematerializację akcji oraz na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu na NC i powołania członków RN.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
APLISENS
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
APLISENS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
APLISENS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
APLISENS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014 i terminów dywidendy, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016.
APLISENS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 223.874 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
APLISENS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
APLISENS
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
APLISENS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
APLISENS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
APLISENS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz odkupu akcji własnych.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
APLISENS
ZWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013, przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 oraz zmiany statutu.
APLISENS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 232.795 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
APLISENS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
APLISENS
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
APLISENS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
APLISENS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
APLISENS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
APLISENS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 220.714 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
APLISENS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
APLISENS
NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członka RN.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
APLISENS
NWZA ws. połączenia spółek: APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana) i in.
APLISENS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
APLISENS
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
APLISENS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
APLISENS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
APLISENS
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
APLISENS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
APLISENS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
APLISENS
WZA
APLISENS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
APLISENS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
APLISENS
NWZA
APLISENS
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
APLISENS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.


«Powrót do terminarza spółek