00:02 | GMT: 22:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzieonego zysku z at ubiegłych, ustaenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz okreśenia terminu wypłaty dywidendy.
06N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
11B 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.
ADM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
APN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
ARC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ATN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
BTX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2012 roku.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
BSC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r.
BMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ECD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
ELM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
GNT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.119.870 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
BHW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
IPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
LGT 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 1.001.805 praw do akcji serii C.
MCP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku z 2012 roku do podziału.
MRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
MSX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.368.600 akcji VII emisji i 91.368.600 akcji VIII emisji.
PMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
PLZ 
GPW 
 
ZWZA
PLA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
PRF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,68 zł na akcję.
PRM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję.
PTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
RAF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
REV 
NC 
 
ZWZA ws. udzieenia absoutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SCM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
SEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
SEN 
GPW 
 
ZWZA i NWZA
TLG 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ECA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 r., zatwierdzenia zmiany wyniku lat ubiegłych, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r.
WLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
WOD 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
ORCL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.