04:36 | GMT: 02:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
CZK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
CRS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
DEM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
ELT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
HFT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
IAG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
LEN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
MNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia kapitałów utworzonych z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych.
wykres MEW
MSA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
O2O 
GPW 
 
NWZA ws. pokrycia straty w 2011 roku, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i H z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PHR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
PRF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję.
RBC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.300.000 akcji serii H i 83.100.000 akcji serii I.
SON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
VOX 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 670.000 akcji serii K i 100.000 akcji serii L.
VOX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
WAS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
WES 
GPW 
 
ZWZA
WOD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
YCO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.