15:30 | GMT: 13:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz umorzenia akcji własnych.
PKN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 oraz podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011.
8FO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
APN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
ATD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-informatyka i WIG-Poland.
BPH 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
BDX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 10,97 zł na akcję.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
EKA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
EMP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 56,41 zł na akcję.
EUI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
HTM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z działalności spółki w roku 2011 oraz programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
IPC 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
LEN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
MRS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PIS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PTN 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienia w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru oraz powołania nowego członka RN.
PRF 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
REG 
GPW 
 
Początek notowań spółki PRONOX (PRO) pod nazwą REGNON (REG), w związku ze zmianą firmy.
SFI 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MSC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku oraz przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
URS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
WAX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i wypłaty dywidendy.
YCO 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.