11:12 | GMT: 09:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
06N 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
APN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014 i terminów dywidendy, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016.
BGS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
CDL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
D24 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
EDN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
ENI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
FTE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
GNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, emisji obligacji.
IND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie oraz określenie warunków nabycia w/w akcji.
LTX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
MIR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, emisji obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmian statutu.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 485,49 HUF na akcję.
OPF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, scalenia akcji, emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
PIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wniesienia jako wkład niepieniężny oraz zbycia przedsiębiorstwa spółki do spółki A.DRĄGOWSKI Sp. z o.o., wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenia się prawa domagania zwrotu aportu, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz C.
RDG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.
SEA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
SCS 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i F i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zatwierdzenia regulaminu RN.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
WPL 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 3.339.744 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.